1.BEVEZETÉS

Oral Centrum Fogászati Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy minden rábízott adatot a jelen jogi közleményben részletezett módon kezel. Az Adatkezelő adatkezelési szabályzata folyamatosan elérhető https://oralcentrum.hu/ címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.Az Adatkezelő tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a vele kapcsolatba kerülő partnerek és felhasználók adatainak biztonságát szolgálja.Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbi törvénnyel:- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólAz Adatkezelési szabályzatban foglaltakat Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.ALAPELVEK AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSE SORÁN

Adatkezelő csak akkor kezel személyes adatot, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés, pl. számlázási adatok).

Személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítunk, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, és biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EU-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A számlakészítéshez szükséges adatok kivételével.
Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg az Adatkezelőnek, akkor az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1 A www.oralcentrum.hu HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: A regisztrálónak, minél inkább személyre szabott, reklámcélú hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a hírlevélre regisztráló neve, e-mail címe, telefonszáma, weboldalának a címe, vállalkozása neve.

Az adatkezelés időtartama: Amíg az adatközlő nem kéri adatainak törlését. Az adatok törlése kérhető, minden kiküldött hírlevélben a leiratkozás linkre kattintva, vagy az 5. pontban megjelölt bármely elérhetőségen írásban, de akár szóban is.

3.2 EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Egyéb itt fel nem sorolt esetleges adatkezelések céljáról és az adat kezelésének módjáról az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cookie-k használata

A “cookie” egy olyan kis adatcsomag, amelyet a webserver az Ön számítógépének böngészőprogramjában, a merevlemezen tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte.

Annak érdekében azonban, hogy színvonalasabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, alkalmanként “cookie”-kat használunk.

A cookie-t olyan adminisztratív célokra használjuk, mint például jelszó tárolására, hogy ne kelljen Önnek minden alkalommal újra beírnia a jelszót honlapunk meglátogatásakor, vagy az Ön beállításainak rögzítésére az egyes adatok tekintetében. Vagy cookie-k segítségével „emlékszünk”, arra, hogy feliratkozott, már a hírlevelünkre.

Bár a cookie rendszerint csak egy “látogatás” tartamáig él, egyes cookie-k a számítógép memóriájában egy cookie-fájlban tárolódnak, mások lejárnak vagy törlődnek. Minden cookie rendelkezik lejárati határidővel. A cookie egy adott böngészőben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik számítógépről dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható. A cookie-t a felhasználó bármikor törölheti számítógépéről.

Cookie – adatbiztonság A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail címét, vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Önről. Magánjellegű információ csak úgy kerülhet egy cookie-fájlba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webservernek. Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével Önt telefonon, e-mailen vagy hagyományos postán keresztül elérje. Nem utolsó sorban internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor vagy, hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ
ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során olyan informatikai megoldásokat alkalmaz, hogy a rábízott adatok a jogosulatlan hozzáférés és számítógépes vírusok ellen védve legyenek.

5. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Név: Oral Centrum Fogászati Kft.
Cím: 2030 Érd, Angyalka utca 1/A. I. emelet 1.
Telefon: +36 70 904 4082
E-mail: erdfogaszat@oralcentrum.hu

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Az adatkezelő weboldalainak tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
adószám: 23495919-2-41

Az adatkezelő hírlevelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

Mailchimpc/o The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A Facebook és Instagram oldalak használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Az Adatkezelő fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére.

 

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Adatkezelési tájékoztató