Szájsebészet

A szájsebészet körébe a sebészeti módszerekkel és eszközökkel végzett, komolyabb fogászati beavatkozások tartoznak. Rendelőnkben a szájsebészeti műtéteket professzionális csapattal, a legkorszerűbb technológiai háttérrel és eszközökkel, megnyugtató környezetben- fájdalommentesen végezzük.

 

Milyen esetben lehet szüksége szájsebészre?

 • komplikált fogeltávolítás
 • bölcsességfog eltávolítás
 • foggyökér eltávolítás
 • arcüreg emelés
 • ciszta eltávolítás
 • gyökércsúcs eltávolítás
 • arcüreg zárás
 • csontpótló műtétek
 • implantátumok beültetése
 • egyéb szájüregi rendellenességek sebészi korrekciója.

 

Szájsebészet: Sebészeti úton történő fog eltávolítás

A fogeltávolításhoz időnként szájsebészeti beavatkozásra van szükség. Leggyakrabban olyan esetben, amikor a fog az íny vagy a csont takarásában van (pl. elő nem tört bölcességfogak), vagy a fog koronai része (pl baleset vagy kiterjedt szuvasodás miatt) már hiányzik. Sajnos a legnagyobb óvatosság mellett is előfordulhat, hogy a foghúzás során a fog gyökere eltörik és bent marad a csontban és csak az íny felnyitásával távolítható el. Ez a probléma többnyire az előrehaladott szuvasodás, vagy gyökérkezelés miatt törékennyé vált, esetleg erősen görbe gyökerű fogak esetében gyakori.

 

Milyen esetekben szükséges a műtéti fogeltávolítás?

 • szám feletti fog
 • impaktált fog (akadályoztatás miatt áttörni nem tudó, állcsontban rekedt fog)
 • elő nem tört bölcsességfog
 • erős gyulladás
 • csonttal összenőtt fog
 • fogtorlódás
 • extrém módon görbe foggyökerek

Szájsebészet, műtéti fogeltávolítás Érd. 

 

Szájüregi ciszták eltávolítása

A fogászati ciszta eltávolítása szintén gyakori beavatkozás a szájsebészet területén. A ciszta egy olyan elváltozás, amelynek a belseje folyadékkal vagy gázzal telített; és egyaránt előfordulhat a szájüregben (lágyrész ciszta) vagy a fogak mellett és között (állcsont ciszta).

A leggyakrabban elhalt, gyulladt fogak gyökércsúcsa körül alakul ki, és bár általában panasz-és fájdalommentes, eltávolítása fontos, mivel fogászati gócként további problémákat okozhat.

Mivel a ciszta a benne lévő folyadéknak köszönhetően folyamatosan növekszik, idővel a körülötte lévő csont felszívódásához és az állcsont roncsolódásához vezethet.

Fogászati ciszta eltávolítás Érd. 

 

Gyökércsúcs rezekció

Gyökércsúcs rezekció alatt a foggyökér végének műtéti úton való eltávolítását értjük. Ez a fog végső megmentésére irányuló szájsebészeti beavatkozás. Olyan esetekben alkalmazzuk, amikor a gyökérkezelés nehezen kivitelezhető (pl. görbe vagy elágazó gyökerek, szűk gyökércsatornák) vagy sikertelen.

A bevatkozás célja a fertőzött, nem gyógyuló gyökércsúcs körüli gyulladás  megszüntetése, illetve a gyökér csúcsának eltávolítása.

A gyökércsúcs rezekciót minden esetben gyökérkezelés előzi meg; azaz első lépésben gyökérkezeljük a fogat, vagy ha már gyökérkezelt a fog, akkor a nem megfelelően záró gyökértömést kicseréljük, és ezután kerülhet sor a gyökércsúcs eltávolító műtétre.

A műtét során kis ablakot nyitunk az állcsonton, majd ezen keresztül eltávolítjuk a gyulladt szöveteket, végül varratokkal lezárjuk a sebet.

Gyökércsúcs rezekció Érd.

 

Szájsebészet: csontpótlás, arcüregemelés, fogbeültetés

Vannak esetek, amikor az implantációt megelőzően csontpótlást, illetve arcüregemelést (sinus lift) kell végezni, mert a fogbeültetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő szélességű vagy magasságú csont.

Attól függően, hogy milyen súlyos a csontvesztés, többféle csontpótló anyag és technológia áll rendelkezésünkre.

A csontpótló anyag, amellyel a csontot rekonstruáljuk, lehet saját csont, humán eredetű (más emberből származó), állati eredetű, vagy szintetikusan előállított.

A csontpótlás fajtáiról itt olvashatunk részletesen!

Csontpótlás Érd. 

 

Áttörésben visszamaradt fogak eltávolítása

Egyre gyakrabban jelentenek problémát az áttörésben visszamaradt, azaz részlegesen vagy teljesen ki nem nőtt fogak. A jelenség oka többnyire az, hogy nincs elegendő hely a szájüregben, emiatt a fog nem, vagy csak részben tud előtörni. Sok esetben meg sem indul az előtörés, ilyenkor csak röntgenfelvétel mutatja a fog helyzetét.

Az áttörésben visszamaradt fogak helyzetüktől függően számos problémát és elváltozást okozhatnak, mint a krónikus gyulladás és fájdalom, fogászati góc, szájnyitási korlátozottság, állcsonti ciszta, így mindenképp fontos őket eltávolítani.

A leggyakrabban visszamaradó fogak: alsó és felső bölcsességfogak, alsó és felső szemfogak, valamint az alsó kisőrlő fogak.

Az áttörésben visszamaradt fogak eltávolítása rendelőnkben korszerű eszközökkel, szakszerűen és fájdalommentesen történik.

Áttörésben visszamaradt fogak eltávolítása Érd. 

 

Bölcsességfog eltávolítása

Napjainkban azonban egyre gyakoribb a  bölcsességfogak növekedése közben, vagy azt követően jelentkező panasz, mivel ezen fogak számára az állcsontban csak ideális esetben van elegendő hely.

Általában az alsó állcsontban fordul elő, hogy a bölcsességfog nem képes áttörni az fogínyt vagy csak részlegesen, esetleg rendellenes helyzetben tud kibújni.

Az előtörésben elakadt bölcsességfogat nevezzük impaktált fognak, melyeket sebészeti úton el kell távolítani.

Az impaktált bölcsességfogak a fájdalom és krónikus gyulladás mellett számos problémát okozhatnak, mint a többi fog torlódása, a szomszédos fog gyökérfelszívódása, fogíny –és fogággyulladás, szájnyitási korlátozottság, tályog vagy gócbetegség.

Szájsebészet, bölcsesség fog eltávolítás Érd.